فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی نقش مایه شماره31
آرشیو
فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی نقش مایه شماره31
نشریه آزمایشی
فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره پانزدهم
فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره چهاردهم

پیوند ها

آدرس: تهران، بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگارامام(ره)، دانشکده مدیریت و حسابداری، صندوق پستی: 144/18155

 و تلفن : 55229323 و 09123807362

نام و نام خانوادگی* :
پست الکترونيکي* :
گیرنده پست الکترونیک:
شرح مختصر:

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image