فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی نقش مایه شماره31
آرشیو
فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی نقش مایه شماره31
نشریه آزمایشی
فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره پانزدهم
فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره چهاردهم

پیوند ها
نوع خبر 
 
 
آیین نامه انضباطی تخلفات امتحانی
 دانشجویان گرامی برای جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جلسه امتحان رعایت موارد ذیل ضروری است:

 1-حضور به موقع در جلسه امتحان و توجه به شماره صندلی مربوط به خود الزامی است.

 2-همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان الزامی . از ورود کسانیکه بدون کارت هستند به جلسات امتحان جلوگیری می شود.

 3- بطور کلی از ورود هرگونه وسایل الکترونیکی از جمله موبایل به جلسات امتحان  توسط عوامل حفاظت فیزیکی جلوگیری بعمل می آید در صورت مشاهده تقلب محسوب شده و منجر به اخذ نمره0/25 خواهد شد.

 4-همراه داشتن هرگونه یادداشت ، کتاب ، کف نویسی و جزوه مرتبط و غیر مرتبط در جلسه امتحان تقلب و منجر به اخذ نمره 0/25 خواهد شد.

 5-فرستادن فرد دیگری به جای خود درجلسه امتحان منجر به اخذ نمره 0/25 در درس مذکور و محرومیت از تحصیل در نیمسال بعد خواهدشد.

6-در صورت عدم رعایت نظم در جلسه امتحان برابر مقررات با فرد خاطی رفتار خواهد شد.

لازم به ذکر است از آوردن هرگونه وسایل اضافی در سرجلسه امتحان خودداری فرمائید.به منظور جلوگیری از اختلال در نظم جلسه وهمچنین رعایت آیین نامه انضباطی امتحانات تلفن همراه خود را به بخش امانت داری حفاظت فیزیکی بسپارید.


 

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶  ۱۳:۷
منبع : اداره روابط عمومی

آخرين تاريخ بازديد : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷  ۱۶:۱۷:۳
تعداد بازديد از اين خبر : 1358