فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی نقش مایه شماره31
آرشیو
فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی نقش مایه شماره31
نشریه آزمایشی
فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره پانزدهم
فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره چهاردهم

پیوند ها
نوع خبر 
 
 
همایش پیاده روی اعضای هیئت علمی وکارکنان واحد یادگارامام خمینی(ره) به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی
  به گزارش اداره روابط عمومی واحد:

به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی و به همت مدیریت امور ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام خمینی(ره)شهرری همایش پیاده روی در مسیر  پارک جهان کودک(پل طبیعت)برگزار گردید.در این همایش که با استقبال همکاران این واحد دانشگاهی مواجه شد، 34نفر اقا و53 نفر خانم از اعضای هیئت علمی وکارکنان شرکت کردند.

در پایان به افراد شرکت کننده هدیه ای به رسم یادبود اهداء گردید.

دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶  ۱۳:۵۵
منبع : اداره روابط عمومی

 تصاوير مرتبط
همایش پیاده روی اعضای هیئت علمی وکارکنان واحد یادگارامام خمینی(ره) به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی همایش پیاده روی اعضای هیئت علمی وکارکنان واحد یادگارامام خمینی(ره) به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی همایش پیاده روی اعضای هیئت علمی وکارکنان واحد یادگارامام خمینی(ره) به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی همایش پیاده روی اعضای هیئت علمی وکارکنان واحد یادگارامام خمینی(ره) به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی
همایش پیاده روی اعضای هیئت علمی وکارکنان واحد یادگارامام خمینی(ره) به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی همایش پیاده روی اعضای هیئت علمی وکارکنان واحد یادگارامام خمینی(ره) به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی همایش پیاده روی اعضای هیئت علمی وکارکنان واحد یادگارامام خمینی(ره) به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی همایش پیاده روی اعضای هیئت علمی وکارکنان واحد یادگارامام خمینی(ره) به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی
آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷  ۱۲:۳۱:۴۳
تعداد بازديد از اين خبر : 955