فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی نقش مایه شماره31
آرشیو
فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی نقش مایه شماره31
نشریه آزمایشی
فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره پانزدهم
فصلنامه هنرهای تجسمی نقش مایه شماره چهاردهم

پیوند ها
نوع خبر 
 
 
قابل توجه دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش محور
 کلیه دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش محور لازم است حداکثر تا 20 خرداد 1396 گزارش پیشرفت کار طرح پژوهشی خود را ارائه دهند و نسبت به پرداخت بدهی معوقه شهریه خود اقدام نمایند. در غیر این صورت طرح پژوهشی ایشان برای ترم آتی در سیستم ثبت نی گردد. لذا کلیه دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش محور جهت دریافت فرم های مرتبط در اسرع وقت به کارشناس امور دکتری تخصصی پژوهش محور مراجعه نمایند.
معاونت پژوهشی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
يکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶  ۷:۶
منبع : معاونت پژوهشی

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷  ۶:۱۵:۵۹
تعداد بازديد از اين خبر : 558